សេវាកម្មទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 478/ 093 888 797

សេវាកម្មទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត

ដំឡើងដើមទុន

ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារឿយៗមិនអើពើនឹងសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនដើមទុនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេឡើយ។ សូមមើលផលវិបាកដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកមានកម្រិតទាប។

ប្រសិនបើអាជីវកម្មមួយអស់ដើមទុន វាមានន័យថាវាបាត់បង់តុល្យភាពឬសមត្ថភាពក្នុងការឈរដោយខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើម្ចាស់សម្រេចប្រើលុយហោប៉ៅ ដោយភាពមិនយល់ ក្នុងការដំណើរការវើអាជីវកម្ម ហើយមិនបានដំឡើងដើមទុនជាផ្លូវការ នោះអាជីវកម្មនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅពេលក្រោយជាពិសេសជាមួយអាជ្ញាធរ (ពន្ធដារ និងផ្សេងទៀត)។ សូមដំឡើងដើមទុនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រសិនបើវាមានកម្រិតទាប។ វាមានភាពងាយស្រួល មិនពិបាកឡើយ។

  1. លោកអ្នកមិនអាចបង់វិក័យប័ត្រផ្សេងៗបានឡើយ
  2. លោកអ្នកអាចនឹងបាត់បង់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចំពោះទំនិញ ឬសេវាកម្មផ្សេងៗ
  3. ការបញ្ជាទិញមានភាពយឺតយ៉ាវប៉ះពាល់ដល់អតិថិជន
  4. និយោជិកមិនទទួលបានប្រាក់ខែ
  5. លោកអ្នកក៏មិនទទួលបានប្រាក់ខែដែរ
21ec7e 33628a48eccf42a69517446db1c6f559 mv2 1
ផ្ទេរភាគហ៊ុន
share transfer tanzania

ឧបមាថាអ្នកបានរកឃើញដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មីដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ការចូលរួមចំណែកជាភាគហ៊ុន ដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរជាផ្លូវការ អាចបង្ករឱ្យមាននូវផលលំបាកនៅពេលក្រោយ ។ សេវាកម្មផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់អិលប៊ីស៊ីជួយឱ្យលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ ធ្វើបម្រែបម្រួលចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់ៗក្នុងអាជីវកម្ម ទៅតាមរបៀបដែលលោកអ្នកចង់បាន។ 

ការផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការ ធ្វើអាជីវកម្ម

ក្រោយចុះបញ្ជីបើកក្រុមហ៊ុនរួច លោកអ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់មួយទៅដល់អាជ្ញាធរ នោះគឺអាសយដ្ឋានធ្វើអាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្ធើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអាជីវកម្មនោះ លោកអ្នកត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។ ការខកខានមិនបានធ្វើនឹងនាំឱ្យមានផលវិបាកជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅពេលក្រោយ។  សូមប្រើប្រាស់ សេវាផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការអាជីវកម្ម របស់អិល ប៊ី ស៊ី ឥលូវនេះ ឬ ទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ។ 

images

ANALYSIS CHARTS

RETURNING CUSTOMERS
0%
SUCCESS RATE
0%
COMPLETED PROJECTS
0%
MARKET SHARE
0%

WHAT YOU RECEIVE ?

Business Registration

ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មី

យើងខ្ញុំផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ...
21ec7e d3db40605c044ea79a5d16924bea128d mv2 1

ចុះបញ្ជីនិមិត្តសញ្ញា

សូមទទួលការប្រឹក្យាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ...