ការស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 478/ 093 888 797

ការស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

សម្រាប់អាជីវកម្មថ្មី ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីការស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ទាំងអស់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។ មានអាជ្ញាប័ណ្ណជាច្រើន សម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរាប់ពីភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង។ វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការស្នើលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុនប្រកបអាជីវកម្ម ការខកខានណាមួយ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យឬជាងនេះត្រូវបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងក៏មាន។

ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះអាជីវកម្ម បន្ទាប់មកដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរណ៍ លិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល លិខិតអនុញ្ញាតិពីនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យ និងអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹង អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

1 4XLsvlQO64ImqK6p6MkMsQ

តម្លៃនៃអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះអាស្រ័យទៅលើទំហំអាជីវកម្មនោះធំប៉ុណ្ណា។ មានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងពាក់ពាន់ច្រើនប្រភេទណាស់ ដូច្នេះស្គាល់នូវប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតដែលត្រឹមត្រូវគឺសំខាន់មុនពេលបើកអាជីវកម្មរបស់អ្នក។  អាជីវកម្មដែលស្ថិតក្នុងវិស័យកសិកម្មត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការអនុញ្ញាតពិសេស ហើយអាជ្ញាប័ណ្ណ / ការអនុញ្ញាតទាំងនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីទទួលបាន។ 

អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចូលនិងនាំចេញគឺត្រូវការជាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មដែលមានទំហំធំហើយ ក្រៅពីអាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកក៏នឹងត្រូវការ ការអនុញ្ញាតពិសេសក្នុងករណីខ្លះ។ ឧទាហរណ៍ការនាំចូលនិងនាំចេញថ្នាំ / ថ្នាំត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសពីក្រសួងសុខាភិបាល។

businessman touching virtual screen 1232 737
what business licenses does my company need

Importing and exporting garments need a special permit called the “Certificate of Origin” before you can export. Importing and exporting jewelry and silver require special permit letters.

នៅអិល ប៊ី ស៊ីយើងមានអ្នកជំនាញដែលអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការពិគ្រោះយោបល់កម្រិតខ្ពស់ស្តីពីការស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណនិងលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោក លោកស្រី។ សូមទំនងទំនងមកយើងខ្ញុំឥលូវនេះដើម្បីទទួលនូវការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ។ 

ANALYSIS CHARTS

RETURNING CUSTOMERS
0%
SUCCESS RATE
0%
COMPLETED PROJECTS
0%
MARKET SHARE
0%

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

Transfer Shares

ផ្ទេរភាគហ៊ុន

សូមទទួលការប្រឹក្យាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ...
Relocation

ផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការ

សូមទទួលការប្រឹក្យាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ...