ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មី

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 478/ 093 888 797

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មី

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ ការចំណាយមានកម្រិតទាប និងទីផ្សារដែលកំពុងមានសកម្មភាពផុសផុល បានធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាមាននូវបរិយាកាសអាជីវកម្មទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។ ការបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយ គឺជាដំណើរការដ៏សាមញ្ញ និងងាយស្រួល។ អនុក្រឹត្យថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ បានធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងមូលកាន់តែមានភាពងាយជាងមុនថែមមួយកម្រិតទៀត ។ រយៈពេល ៤៥ថ្ងៃ នៃប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីចាស់ត្រូវបានជំនួសដោយប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះថ្មីរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃឬតិចជាងនេះ ជាមួយនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលចំនួន ៣ គឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្ មអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងក្រសួងការងារ។ 

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកំហុសតូចតាចក្នុងការដាក់ឯកសារឬជំហានណាមួយក្នុងដំណើរការនេះអាចចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីកែតម្រូវ ហើយការចំណាយអាចមានច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុក។

ទម្រង់អាជីវកម្មស្របច្បាប់ មានច្រើនទម្រង់ដែលអ្នកគួរតែដឹងមុនពេលបើកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា៖

ក.ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិ(Sole Proprietorship)

ខ.ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ(Partnership)

គ. ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម(Corporation)

invest in business startups reasons why

នៅអិលប៊ីស៊ី យើងអាចប្រាប់អ្នកពីទម្រង់បែបបទអាជីវកម្មដែលអ្នកគួរធ្វើនិងជួយអ្នកក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះពីដើមដល់ចប់ដូចជា៖

Run a startup in 2020
  • ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក

  • រៀបចំលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន

  • ស្នើវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក

  • ធ្វើត្រាផ្លូវការសំរាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក

  • ផ្តល់យោបល់លើការបើកគណនីធនាគារ

  • ស្នើបើកប៉ាតង់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក

  • ស្នើវិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក

  • ស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

21ec7e d3db40605c044ea79a5d16924bea128d mv2

ចុះបញ្ជីនិមិត្តសញ្ញា

យើងខ្ញុំផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ...
Business License

អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

យើងខ្ញុំផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ...