ការចុះបញ្ជីនិមិត្តសញ្ញា

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 478/ 093 888 797

ការចុះបញ្ជីនិមិត្តសញ្ញា

ការចុះបញ្ជីម៉ាកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មព្រោះវាផ្តល់ឱ្យម្ចាស់នូវសិទ្ធិការពារអ្នកដទៃមិនឱ្យប្រើសញ្ញាសំគាល់ស្រដៀងគ្នាដែលអាចមានការភាន់ច្រឡំ។ ម៉្យាងវិញទៀតវាក៏ធានាថា ម៉ាក របស់អ្នកមិនស្រដៀងទៅនឹងម៉ាក ដែលបានចុះបញ្ជីដទៃទៀតដែរ។ ប្រសិនបើអ្នករំលោភលើឈ្មោះឬម៉ាក របស់អ្នកដទៃដោយចៃដន្យអ្នកអាចត្រូវបានប្តឹងដោយម្ចាស់នៃម៉ាកដែលបានចុះបញ្ជី ហើយអាចនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវានិងពិន័យតាមច្បាប់ ក៏ដូចជាបោះបង់ប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ដែលទទួលបានក្រោមម៉ាកដែលបានចុះបញ្ជីនោះ។ រយៈពេលជាមធ្យមសម្រាប់ការអនុម័តការចុះឈ្មោះម៉ាក នៅកម្ពុជាមានរយៈពេល ១០ ខែឬយូរជាងនេះ ប្រសិនបើគ្មានការជំទាស់ណាមួយកើតឡើង។

ដំណើរការចុះបញ្ជីម៉ាកនៅកម្ពុជាមាន ៣ ដំណាក់កាលគឺៈ

១. ការត្រួតពិនិត្យ – សញ្ញាសំគាល់ត្រូវបានពិនិត្យទាក់ទងនឹងបែបបទ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ ការបែងចែកភាពច្បាស់លាស់ ការពិពណ៌នាភាពប្លែក ការបំភាន់និងជម្លោះជាមួយសិទ្ធិរបស់បុគ្គលមុន។

២. ការចុះឈ្មោះ – សញ្ញានេះត្រូវបានផ្តល់ការចុះឈ្មោះ។

៣. ការបោះពុម្ពផ្សាយ – លក្ខណៈពិសេសនៃពាក្យសុំ (សម្គាល់ឈ្មោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រទេសនៃការដាក់បញ្ចូលលេខពាក្យសុំនិងកាលបរិច្ឆេទ។ ល។ ) ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិត។

21ec7e d3db40605c044ea79a5d16924bea128d mv2 1
95d9be60e88844eaa92ed30f871d5bae

The trademark application in Cambodia has three phases:

 1. Examination – Marks are examined in respect of formalities, classification, clarity, descriptiveness, distinctiveness, deceptiveness, and conflict with an earlier right.

 2. Registration – The mark is granted registration.

 3. Publication – The particulars of the application (mark, the name of the applicant, country of incorporation, application number, and date, etc.) are published online.

ខាងក្រោមជានិមិត្តសញ្ញាត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ៖

 • ឈ្មោះ

 • ពាក្យ

 • រូបភាពមាន វិមាត្របីជាក់លាក់

 • ឧបករណ៍

 • ពណ៌

 • ពាក្យស្លោក

 • សមូហសញ្ញា 

 • សញ្ញាសេវាកម្ម 

ខាងក្រោមជានិមិត្តសញ្ញាមិនត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ៖

 • សញ្ញាសម្គាល់ដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍សីលធម៌ឬសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

 • លក្ខខណ្ឌទូទៅ

 • និមិត្តសញ្ញាទង់ឬឈ្មោះប្រទេសជាតិរដ្ឋឬអង្គការអន្តរជាតិ

 • សញ្ញាសម្គាល់ដែលមិនមានលក្ខណៈប្លែក

 • សញ្ញាមានមុខងារជានាមត្រកូល

 • សញ្ញាសម្គាល់មានមុខងារជាឈ្មោះទីតាំងភូមិសាស្ត្រ

ការចុះបញ្ជីម៉ាកមានសុពលភាព ១០ ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដាក់ពាក្យសុំ។ នៅអិល ប៊ី ស៊ី យើងមានអ្នកជំនាញដែលអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវការពិគ្រោះយោបល់កម្រិតខ្ពស់ស្តីពីការចុះបញ្ជីម៉ាក ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងៗ។ 

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

Increase Capital

ផ្ទេរភាគហ៊ុន

សូមទទួលការប្រឹក្យាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ...
Business License

អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

សូមទទួលការប្រឹក្យាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ...