ការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 478/ 093 888 797

ការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

បន្ទាប់ពីអាជីវកម្មលោកអ្នក​ បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរួចរាល់ហើយ លោកអ្នកមានរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ការចុះឈ្មោះស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រពន្ធនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (GDT) ។ យោងតាមច្បាប់ពន្ធនៃប្រទេសកម្ពុជា ពន្ធមានច្រើនប្រភេទ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវយល់ដឹង ដូចជា អាករលើតម្លៃបន្ថែម ពន្ធកាត់ទុក ពន្ធប្រាក់បៀវត្សរ៍ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល អាករបំភ្លឺសាធារណៈ អាករស្នាក់នៅជាដើម។

ប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗសម្រាប់អាជីវកម្មផ្សេងៗ
value added

អាករលើតម្លៃបន្ថែម

 • Standard Rate:          10%

 • Export Rate:               0%

(garment manufacturers…)​

Calue added tax 2

ពន្ធកាត់ទុក

 • Interest:                    15% 

 • Royalties:                   15%

 • Rental:                       10%

 • Services:                    15%

Income tax 2020 21

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល(KHR)

 • 0                –  1,300,000       0%

 • 1,300,001  –  2,000,000       5%

 • 2,000,001  –  8,500,000      10%

 • 8,500,001  –  12,500,000    15%

 • 12,500,001–  and above    20%

សម្រាប់អនិវាសនជនមានតែប្រាក់បៀវត្សប្រភពរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបង់ពន្ធកម្ពុជាដោយមិនគិតពីកន្លែងនៃការបើកប្រាក់ខែឡើយ។ ពន្ធសលើប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់អនិវាសនជន គឺមានអត្រា ២០% ថេរ ។

ការបង្កើតនូវកំហុសតូចតាចអាចនាំឱ្យមាននូវបញ្ហាធំនៅពេលក្រោយ ប្រសិនបើកំហុសទាំងនោះមិនត្រូវបានរកឃើញឬយកចិត្តទុកដាក់ទាន់ពេលវេលា។ អិលប៊ីស៊ី យើងមានអ្នកជំនាញខាងពន្ធដារ ដែលនឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ អំពីបញ្ហាពន្ធ និងអាជីវកម្មរបស់លោក អ្នក។ សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំឥលូវនេះដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ANALYSIS CHARTS

RETURNING CUSTOMERS
0%
SUCCESS RATE
0%
COMPLETED PROJECTS
0%
MARKET SHARE
0%

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

Corporate Income Tax Service

សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ

សេវាមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ​ និងតម្លៃសមរម្យ ...
Tax Resubmission Review

សេវាកែតម្រូវលិខិតប្រកាស

លិខិតប្រកាសពន្ធមានកំហុស អាចធ្វើការកែតម្រូវបាន ...