អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន

ទំព័រដើម

សេវាប្រកាសពន្ទប្រចាំខែ

អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន

អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន

អាករពិសេស គឺជាពន្ធប្រចាំខែដែលត្រូវបានគិតលើផលិតផលក្នុងស្រុក និងផលិតផលនាំចូល និងសេវាកម្ម មួយចំនួន។ អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងស្រុកដែលផលិត ឬផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាកម្មទាំងនេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់អាករប្រភេទនេះ។

អត្រាពន្ធ

ពាក្យ “សេវាលំហែរកម្សាន្ត” រួមមាន៖ ការប្រគុំតន្ត្រី ចម្រៀង ការចាក់បទភ្លេង ការបង្ហាញហ្សូលើឆាក ម៉ាស្សា ស្ទីម សូណា ការប្រណាំងរថយន្ត ការប្រណាំងម៉ូតូ ស្នូកឃ័រ ប៊ូលីង ហ្គេមគ្រប់ប្រភេទ និងការវាយកូនគោលលើទឹកកក។សម្គាល់៖ ខុសពីអាករបំភ្លឺសាធារណៈដែលត្រូវបង់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការផ្គត់ផ្គង់ អាករពិសេសត្រូវបង់តែម្តងគត់ដោយអ្នកផលិត ឬអ្នកនាំចូល។

មូលដ្ឋាននៃការគណនាពន្ធ

ក. សម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុក៖ ត្រូវយក ៩0% នៃតម្លៃលក់ ដោយមិនរាប់បញ្ចូល អាករពិសេសខ្លួនឯង, អាករបំភ្លឺសាធារណៈ និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

ខ. សម្រាប់សេវាកម្ម៖ ត្រូវយក ១00% នៃតម្លៃលក់ ដោយមិនរាប់បញ្ចូល អាករពិសេសខ្លួនឯង, អាករបំភ្លឺសាធារណៈ និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

ការលើកលែងពន្ធ

ទំនិញ ឬផលិតផលមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះត្រូវបានលើកលែង៖

 ក. ថ្នាំជក់ និងស្រាដែលមិនទាន់កែច្នៃ

ខ. ទឹកត្នោតជូរ

គ. ទឹករ៉ែ

ឃ. ទឹកដមផ្លែឈើ

ង. បន្លែស្រស់

ច. ការ៉េម

ឆ. គ្រាប់ឈូក

ជ. ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិទឹកដោះគោ

សេវាកម្មផ្សេងៗ

ការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ

វិក្កយបត្រអាករ៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធធំទាំងអស់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអាករដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបប្រកាសស្វ័យប្រកាសដូចគ្នា។

អាករស្នាក់នៅ

អាករស្នាក់នៅ គឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាស្នាក់តាមអត្រា ២% នៃតម្លៃជាប់អាករ រួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែអាករស្នាក់នៅខ្លួនឯង និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។