អំពីក្រុមហ៊ុន

ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

អិលប៊ីស៊ីជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្មមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយអាជីវកម្មល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះឧស្សាហកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ភាពជោគជ័យគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៃសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយរបស់យើងខ្ញុំ។ ហេតុនេះ អិល ប៊ីស៊ីគឺពិតជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងគិតចង់រកស៊ីនិងអ្នកដែលកំពុងបើកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។

អិលប៊ីស៊ីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ធំទូលាយរួមមានការ ចុះបញ្ជីឈ្មោះអាជីវកម្ម គណនេយ្យពន្ធការ បណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ល្អបំផុត ។ វត្តមានរបស់យើងខ្ញុំគឺដើម្បីធានាថាអតិថិជន នឹងទទួលបានបទពិសោធរីករាយបំផុតក្នុងការប្រកបរបរ អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។

ក្នុងរយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើង យើងនៅតែមានជំហររឹងមាំហើយការរក្សាបាននូវអតិថិជនជាង ៩០% គឺជាភស្ដុតាងនៃការប្តេជ្ញាចិត្ត និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនរបស់យើង។

Our mission and values

Mission

Leopard Business Consultancy seek to provide the highest level of professional legal, tax, accounting, and training services to meet clients’ needs through mutual financial success.

Vision

To be the most TRUSTED agency and best partner of business owners across Cambodia and in the region by providing innovative and practical services that contribute to clients’ success in an exceptional partnership environment.

Webp.net resizeimage 5

Srey Arunratha

Founder & CEO

Core Values

Integrity: To believe in being conscientious and operating with respect and honesty while consistently producing quality work.

Passion: To fuel intrinsic energy from within while holding standards high. The commitment to excellence impacts every aspect of our company.

Authenticity: To be genuine and sincere in all relationships both personal and professional while developing trust

Contribute: To collaborate with businesses and individuals to achieve their financial goals

Education: To invest in the concept of lifelong learning.