ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុន

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 478/ 093 888 797

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុន

អត្រាពន្ធ

  • អត្រាពន្ធ ស្តង់ដារ៖ ២០%
  • ប្រេងនិងឧស្ម័ននិងសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមួយចំនួន៖ ៣០%
  • សកម្មភាពធានារ៉ាប់រងហានិភ័យទូទៅ ៖ ៥% (លើប្រាក់ចំណូលបុព្វលាភដុល)
  • និវាសនជន: ០% ទៅ ២០%
  • ការរួចពន្ធ (Tax Exemption): ០%
gettyimages 1182777182

អ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនជនត្រូវបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល / ប្រាក់ចំណេញទូទាំងពិភពលោករីឯអនិវាសនជនត្រូវបានគេយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូល / ប្រាក់ចំណេញដែលរកបាននៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។ និវាសនជនដែលរកបានប្រាក់ចំណេញពីប្រភពបរទេសនិងប្រាក់ចំណូលអាចទទួលបានឥណទានសម្រាប់ពន្ធបរទេសដែលបានបង់។

Prepayment Tax
unnamed

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ជាការបង់ពន្ធជាមុនលើប្រាក់ចំណេញស្មើនឹង ១% នៃចំណូលប្រចាំខែរួមបញ្ចូលពន្ធទាំងអស់លើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបង់ជារៀងរាល់ខែគិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ នៃខែបន្ទាប់។ ការទូទាត់ជាមុននេះអាចត្រូវបានទូទាត់សងចំពោះពន្ធប្រចាំឆ្នាំលើបំណុល ចំណេញ និងពន្ធអប្បបរមា។ នៅពេលដែលអ្នកជាប់ពន្ធមាន ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល អ្នកជាប់ពន្ធក៏ត្រូវបានរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ជាមុន។

នៅពេលដែលអ្នកជាប់ពន្ធមិនជាប់ពន្ធអប្បបរមាការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំខែនៅតែត្រូវធ្វើ។ ទោះជាយ៉ាងណាការទូទាត់ជាមុនដែលមិនបានកំណត់ពីឆ្នាំមុនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ហើយមិនមានការបង់ប្រាក់រាងកាយទេ។

Dividend Distribution

Distributions of dividends are subject to Additional Tax on Profit on Dividend Distribution (Additional Tax on Profit) as follows:

If the dividend is already subject to Corporate Income Tax rate: 

0% 

 20%

                      30%                     

ATDD rate

20% or 30%

Nil

Nil

Interim dividends that have not been subject to CIT are subject to ATDD at a standard rate of 20% or 30%.

Dividend Distribution

ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនគឺថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនានៃឆ្នាំដែលជោគជ័យ។ នៅអិលប៊ីអិលយើងមានបុគ្គលិកជំនាញដែលនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការពិគ្រោះយោបល់កម្រិតខ្ពស់លើបញ្ហានេះ។ សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំឥលូវនេះដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

Monthly Tax Return Service 1

សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

សេវាមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ​ និងតម្លៃសមរម្យ ...
Tax Resubmission Review

សេវាកែតម្រូវលិខិតប្រកាស

លិខិតប្រកាសពន្ធមានកំហុស អាចធ្វើការកែតម្រូវបាន ...